Disclaimer

Hoewel door ons de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze site, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden.

Autorijschool.nl aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Autorijschool.nl is daarbij tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Mocht u naar aanleiding van deze disclaimer nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.